Cinsel istismar düzenlemesinin çekildiği tasarı kabul edildi

Cinsel istismar düzenlemesinin çıkarıldığı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Cinsel istismar düzenlemesinin çıkarıldığı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının son hali Genel Kurul’da görüşüldü ve tasarının tümünün oylaması yapıldı.

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Bazı suçlar bakımından askeri kişiler hakkında yargı mercilerince verilen tutuklama kararları askeri tutukevleri dışındaki ceza infaz kurumlarında yerine getirilecek. Asker kişiler hakkında diğer suçlardan verilen tutuklama kararları, asker kişiler bu sıfatlarını korudukları sürece askerî tutukevinde yerine getirilecek.

Sırf askerî suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askerî suçlar hakkında, önödeme hükümleri uygulanmayacak.

Askerler, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda, dördüncü fıkra hükümleri uygulanmayacak ve yakalanan kişi Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim edilecek.

-ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞI-

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kurulacak. Bu Başkanlık ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak.

-ÇOCUĞU CİNSEL YÖNDEN İSTİSMAR EDEN KİŞİ-

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamayacak.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamayacak.

Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi, ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacak.

-NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK-

Dolandırıcılık suçunun “iki yıldan yedi yıla hapis” yerine “üç yıldan on yıla” hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir