Ayrılık olursa takılar kadının

EVLİLİK sezonu açılırken, “Boşanırken düğün takıları kimin” sorusu yeniden gündeme geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve 2. Hukuk Dairesi’nin son uygulamalarına göre ‘ziynet eşyası davaları’ soru ve yanıtlarıyla şöyle:

Ziynet eşyaları kural olarak kimin?
Düğünde takılan ziynet eşyaları, kural olarak kadına ait sayılıyor. İade olunmuyor.

Erkeğe takılan ziynette kadının hakkı?
Erkeğe takı o yöredeki örf âdet ve gereği olsa da, bu ziynetler daha sonra eşe bağışlanmışsa, yine kadına ait kabul ediliyor.

Ziynet eşyası erkeğe veriliyor mu?
Bu yönde yerel örf ve âdetin varlığı ispat edilmemişse erkeğe takılanlar da kadına ait.

Ziynet eşyası nasıl ispatlanıyor?
Delil olarak yemin, ikrar, tanık delili, bilirkişi raporu, video kayıtları, VCD, DVD, fotoğraf ve çeyiz senedi gösterilebiliyor.

İspat yükü kime ait?
Yargıtay görüşü, hayat deneylerine göre ziynetleri kadının üzerinde taşıdığı, evde sakladığı ve muhafaza ettiği şeklinde. Ziynet eşyalarının erkeğe bırakılması hayatın olağan akışına ters. Bu eşyalar rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen eşyalar olduğundan, ayrılmayı tasarlayan kadının bunları gizlemesi mümkün. Bu nedenle kadın evi terk ederken ziynetlerinin zorla alındığını ispatlamakla yükümlü.

Ziynet ne zaman bağışlanmış sayılır?
Kadın ziynetlerini düğün masrafları, kocasının işleri, evin ortak ihtiyaçları için harcarsa, kocanın bunu ispatlaması gerekiyor. Aksi halde boşanma halinde, erkek ziynet eşyalarını kadına iade ile mükellef.

Erkek, hediye ettiği ziynet eşyalarını kadından geri alabilir mi?
Kadın evi haksız terk eder, başka bir erkekle kaçarak meşru olmayan ilişki kurarsa, Yargıtay rücu sebeplerinin oluştuğunu kabul ediyor.

Ziynet eşyaları için iade davası nerede açılıyor?
Bu aile mahkemelerinin görev alanında.

Ziynet eşyası davası harca tabi mi?
Bu davalar boşanma davasının eki sayılmıyor ayrıca peşin ve nisbi harca tabi. Harç miktarı bu yıl için ziynetlerin değeri üzerinden binde 68.31.

Davada zamanaşımı süresi var mı?
Ziynet eşyalarının varlığının tespit halinde konu mülkiyet hakkına ilişkin sayılarak zamanaşımı süresine tabi tutulmuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir